14 czerwca spotkaliśmy się ze wszystkimi uczestnikami programu, aby podsumować działania uczniów z ostatnich miesięcy.

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Radziechowach było okazją do przedstawienia wyników kampanii badawczo-edukacyjnych przeprowadzonych przez dzieci i młodzież w ramach programu. Główny cel działań - podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, w szczególności w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, zmian klimatycznych oraz dbania o zasoby wodne.

Dzieci i młodzież wykazały się ogromną kreatywnością podczas przygotowywania kampanii. Z zaciekawieniem słuchaliśmy o przeprowadzonych przez nie działaniach, w których wykorzystali wiele różnych form dotarcia do młodszych i starszych odbiorców (piosenki, filmy, ulotki, postery, prezentacje, happeningi i wiele innych).

Najmłodsi uczestnicy z klasy IIIa, zajmujący się tematami związanymi z odpadami, przygotowali między innymi tematyczną piosenkę o naszej planecie, której uczyli przedszkolaki podczas zajęć dotyczących prawidłowej segregacji odpadów. Dodatkowo dla najmłodszych radziechowian przygotowali medale i dyplomy przyjaciela przyrody. Uczniowie IIIa wzięli również udział w happeningu szkolnym, na którym promowali zasady selektywnej zbiórki odpadów. Wyniki kampanii zaprezentowali w formie wystawy.

Młodzież z klasy Va edukowała mieszkańców między innymi z wykorzystaniem ulotek o jakości powietrza i zmianach klimatu. Zespół opracował zestaw ekohaseł, które umieścił na własnoręcznie przygotowanych ekoulotkach w formie papierowych liści. Dzięki wsparciu szkoły, młodzież miała również do dyspozycji torby wielokrotnego użytku. Tak przygotowani uczniowie wyszli na ulice Radziechów, dzieląc się z mieszkańcami informacjami o wpływie człowieka na zmiany klimatu. Wyniki swoich działań zespół przedstawił na prezentacji oraz w formie filmu.

Klasa VIIa, której tematem przewodnim była ochrona zasobów wody, postanowiła dotrzeć do młodszych kolegów ze swojej szkoły i przekazać im wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie, ochrony jakości wody i oszczędzania zasobów naturalnych. Grupa przeprowadziła zajęcia, podczas których uczyła trzecioklasistów badania parametrów wody, a na podsumowaniu konkursu pokazała swoją lekcję na filmie.

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali z rąk Organizatorów odznaki „EkoAmbasadorów”, jako wyróżnienie za promocję postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnej. Grupy otrzymały również vouchery w wysokości 350 zł, ufundowane przez Żywiec Zdrój S.A. Kwotę tę zespoły będą mogły przeznaczyć na dowolny cel np. wspólne wyjście na lody lub do kina.

Spotkanie podsumowujące zakończyła krótka prezentacja planów na przyszły rok. Do programu zaangażowane zostaną nowe klasy ze Szkoły Podstawowej w Radziechowach. Będziemy angażować także kolejne szkoły z gminy Radziechowy-Wieprz.

Zespołom serdecznie gratulujemy wyników prac oraz życzymy udanych wakacji! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Projekt "EkoDetektywi" realizowany w partnerstwie
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Żywiec Zdrój
w ramach programów GLOBE oraz Blue Operation
Program GLOBE w Polsce
Blue Operation