W środę 15 maja odbyły się warsztaty dla najstarszych uczestników programu zajmujących się tematem wody.

Spotkanie rozpoczęliśmy od poszukiwania wody w okolicy szkoły w Radziechowach. Korzystając ze zdjęć satelitarnych oraz map cyfrowych, poznawaliśmy tereny przez, które płynie potok Wieśnik. Następnie młodzież dowiedziała się, na czym polegają pomiary parametrów fizycznych i chemicznych wody. Deszczowa pogoda nie zniechęciła nas do wyjścia w terenie i przeprowadzenia badań jakości wody w Wieśniku. Pobrane z potoku próbki uczniowie badali za pomocą profesjonalnego sprzętu, wybranych odczynników i papierków wskaźnikowych.

Podczas warsztatów zastanawialiśmy się, jakie czynniki mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody i jak możemy ochronić zasoby przed zanieczyszczeniem. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób monitorować jakość wody oraz jak stworzyć mapę zanieczyszczeń za pomocą mobilnej aplikacji Google Maps. Tematyka wodna w programie EkoDetektywi to także kwestie związane z zużyciem wody w regionie. Oprócz tematu jakości wody, rozmawialiśmy też o jej oszczędzaniu.

W kolejnym etapie programu, młodzież aktywnie włączy się w edukację mieszkańców w zakresie oszczędzania wody i ochrony jej jakości poprzez przygotowanie i realizację mini-kampani badawczo-edukacyjnej. Już nie możemy doczekać się efektów pracy uczniów.

Prezentacja wyników kampanii informacyjnej nastąpi w połowie czerwca podczas spotkania podsumowującego pilotaż programu EkoDetektywi.

 

 

Projekt "EkoDetektywi" realizowany w partnerstwie
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Żywiec Zdrój
w ramach programów GLOBE oraz Blue Operation
Program GLOBE w Polsce
Blue Operation