EkoDetektywi to zintegrowany program edukacji przyrodniczo-naukowej dla dzieci i młodzieży.

W ramach programu kształtujemy w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, jednocześnie dostarczając wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do zrozumienia procesów w nim zachodzących oraz podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony naszej planety już dzisiaj – w codziennym życiu, jak i w przyszłości – w pracy zawodowej. 

Założenia programu są oparte o doświadczenia dwóch inicjatyw wdrażanych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Żywiec Zdrój S.A.

  • międzynarodowego badawczo-edukacyjnego Programu GLOBE, koordynowanego w Polsce przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w ramach którego uczniowie, pod opieką nauczycieli i naukowców, obserwują i badają przyrodę w okolicy swojej szkoły, zbierając jednocześnie informacje potrzebne do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących w środowisku w skali globalnej (dowiedz się więcej na www.globe.gridw.pl),
  • programu Blue Operations wdrażanego pilotażowo w fabryce firmy Żywiec Zdrój w Radziechowach przez Żywiec Zdrój S.A., dzięki któremu działalność zakładu będzie neutrealna dla środowiska w obszarze energii, wytwarzania opakowań i generowania odpadów opakowaniowych oraz bilansie wodnym.

Tematyka programu EkoDetektywi opiera się o trzy główne moduły:

  • odpady/opakowania - jak wspierać recykling surowców wtórnych, jednocześnie dbając o wysoką jakość powietrza,
  • powietrze/zmiany klimatu - jak zmniejszać emisję zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ zmian klimatu na lokalną społeczność,
  • woda - jak prowadzić zrównoważoną gospodarkę wodną, dbając o jakość wody i ochronę jej zasobów.

Każdy z modułów tematycznych adresowany jest do innej grupy wiekowej (od najmłodszych uczniów z klas I do najstarszej młodzieży z klas VIII). Tym samym każdy uczeń, który przystąpi do programu w klasie I, będzie mógł zapoznać się ze wszystkimi modułami programu przez cały okres swojej szkolnej edukacji.

Działania

W ramach programu dzieci i młodzież, wcielając się w rolę EkoDetektywów:

  • uczestniczą w zajęciach tematycznych, warsztatach z ekspertami oraz wycieczkach do zakładów firmy Żywiec Zdrój S.A.,
  • angażują się w poznawanie lokalnego środowiska, dzięki czemu lepiej rozumieją zależności, jakie rządzą światem przyrody,
  • biorą udział zajęciach terenowych, badając i monitorując stan środowiska zgodnie z zasadami wypracowanymi przez naukowców,
  • organizują kampanie informacyjne, dzieląc się pozyskanymi informacjami z koleżankami i kolegami, rodzicami, sąsiadami i innymi członkami lokalnej społeczności.

Równolegle do działań realizowanych przez uczniów, nauczyciele (opiekunowie poszczególnych klas) biorą udział w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Szkoły uczestniczące w programie

  • Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika (pilotaż, od wiosny 2019 r.)
Projekt "EkoDetektywi" realizowany w partnerstwie
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Żywiec Zdrój
w ramach programów GLOBE oraz Blue Operation
Program GLOBE w Polsce
Blue Operation