W piątek 22 marca, w Fabryce Żywiec Zdrój w Radziechowach spotkaliśmy się z najstarszymi uczestnikami programu, aby świętować Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku i jest obchodzony corocznie 22 marca. Obchody mają na celu uświadomienie roli i znaczenia, jaką woda ma dla każdego z nas. W tym roku tematem przewodnim są prawa człowieka do dostępu do wody jako jednego z głównych praw ludzkich.

Z okazji Święta Wody, młodzież z Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach miała okazję poznać fabrykę Żywiec Zdrój w Radziechowach oraz dowiedzieć się więcej o sposobie jej funkcjonowania. W fabryce wdrażany jest obecnie program Blue Operation, który wspomaga proekologiczne działania, przez co fabryka należy do najnowocześniejszych w Europie.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, jak zmniejszyć swój ślad środowiskowy, w jaki sposób produkować czystą energię, jak oszczędzać wodę i badać jej jakość, a także w jaki sposób segregować odpady, aby surowce mogły być ponownie przetworzone. Młodzież miała okazję sprawdzić, jak wygląda praca w fabryce – uczniowie mieli możliwość przejażdżki samochodem elektrycznym, zbadania próbek wody w laboratorium oraz zobaczenia, jak wygląda proces produkcji. Zajęcia w fabryce były dla młodzieży wprowadzeniem do tematyki wodnej, którą będą zajmować się w programie.

Projekt "EkoDetektywi" realizowany w partnerstwie
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Żywiec Zdrój
w ramach programów GLOBE oraz Blue Operation
Program GLOBE w Polsce
Blue Operation