Pierwsze wiosenne dni uczestnicy programu ze szkoły w Radziechowach spędzili na warsztatach wprowadzających do programu Ekodetektywi. 

Piękne okoliczności przyrody i słoneczna pogoda podczas pierwszych dni wiosny sprzyjały pracy i kreatywnym pomysłom. W dniach 21 marca i 2 kwietnia spotkaliśmy się z nauczycielami, zaangażowanymi w program, aby porozmawiać o jego założeniach dydaktycznych i organizacyjnych oraz przedyskutować tematykę poszczególnych modułów edukacyjnych. Nauczyciele zapoznali się również z metodami badawczymi, które będą mogli wykorzystać w pracy w programie – ideą modelu nauczania przez odkrywanie (IBSE) oraz modelu Enquiring Minds, a także poznali formy i techniki pracy z uczniami na poszczególnych etapach pracy. Podczas drugiego dnia zajęć zapoznaliśmy się z narzędziami do pracy w terenie oraz rozmawialiśmy o realizacji kampanii badawczo-edukacyjnych.

2 kwietnia spotkaliśmy się także z klasą V, która w programie zajmuje się tematyką związaną z powietrzem i zmianami klimatu. Uczniowie poznali naukowe fakty dotyczące zmian klimatycznych, dowiedzieli się, jaki wpływ na globalne uwarunkowania mają nasze lokalne działania, a także w jaki sposób obserwować skutki zmian klimatu. Podczas pracy w terenie zapoznaliśmy się ze sprzętem potrzebnym do obserwacji oraz metodami badań, zgodnymi z założeniami Programu GLOBE.

Najmłodsi uczestnicy programu z klasy III na warsztatach 3 kwietnia pogłębili swoją wiedzę na temat odpadów i opakowań. Rozmawialiśmy o nawykach związanych z segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów oraz nauczyliśmy się rozpoznawać znaki informacyjne na opakowaniach produktów, aby dokonywać świadomych, przyjaznych dla środowiska wyborów. Młodzież poznała także narzędzia geoinformacyjne, które mogą posłużyć do stworzenia bazy dzikich wysypisk w swojej gminie.

Warsztaty odbyły się ze wsparciem pracowników firmy Żywiec Zdrój. Magdalena Konowrocka i Katarzyna Piwowar opowiadały o zastosowaniu ekologicznych rozwiązań w praktyce, na przykładzie działań firmy i fabryki w Radziechowach. Wszyscy uczestnicy warsztatów na koniec zajęć otrzymali upominki, przygotowane przez Żywiec Zdrój.

 

Projekt "EkoDetektywi" realizowany w partnerstwie
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Żywiec Zdrój
w ramach programów GLOBE oraz Blue Operation
Program GLOBE w Polsce
Blue Operation