Pierwszymi uczestnikami programu będą dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. ks.  prał Stanisława Gawlika.

W roku szkolnym 2018/2019, w semestrze wiosennym, program będzie po raz pierwszy wdrażany w szkołach w gminie Radziechowy-Wieprz. Jako pierwsza do programu przystąpi Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach. Wraz z nauczycielami oraz uczniami Szkoły program będzie rozwijany, doskonalony oraz poddawany bieżącej ewaluacji.

Projekt "EkoDetektywi" realizowany w partnerstwie
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Żywiec Zdrój
w ramach programów GLOBE oraz Blue Operation
Program GLOBE w Polsce
Blue Operation